Certifikáty / Certifikát o absolvování tříletého postgraduálního výcviku v gestalt terapii v Gestalt plus s.r.o.

Certifikát o absolvování tříletého postgraduálního výcviku v gestalt terapii v Gestalt plus s.r.o.