Co nabízím

Ať již budete mít zájem o kteroukoliv z nabízených služeb, vždy začínám osobním setkáním, na kterém se společně dohodnu s klientem na tom, co bude předmětem naší společné práce. Jaká jsou očekávání mého klienta a jak by se měla výsledná změna v jeho životě projevit.

Psychoterapie hrazená pojišťovnami (VZP, OZP a Pojišťovna MVČR)

V rámci pracoviště Klinická psychologie - PhDr. Marie Pečená nabízím klientům psychoterapii hrazenou pojišťovnami. Prosím, využijte kontaktní formulář na těchto stránkách, pokud byste se chtěli objednat.

Adresa:

Tererova 1355/4

149 00 Praha 4

Psychologické poradenství

Svým klientům nabízím pomoc v obtížných životních situacích. Využívám při práci s klienty svého vzdělání v oblasti psychologie a psychoterapeutického výcviku, který vychází z teorie Gestalt terapie. Mými klienty mohou být jednotlivci, páry, ale i celé skupiny.

Má role při společných setkáních spočívá v tom, že se společně s klientem zaměřujeme na témata, která přináší a která chce řešit. Forma našich setkání spočívá zejména v dialogu, ale využívám i různé techniky, které umožní klientovi užší kontakt s právě řešenou problematikou. Ve společném dialogu nabízím klientům porozumění, zpětnou vazbu, odlišné úhly pohledu, zaměření se na vlastní potřeby a prožívání.

Naše společná práce na prvním setkání začiná definicí toho, na co by klient chtěl zaměřit práci. Poté si dohodneme časový harmonogram setkání a společně se snažíme potíže vyřešit.

Při své práci se řídím etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

Koučink

Svým klientům nabízím pomoc při potížích spojených s pracovním životem (konflikty na pracovišti, vztah podřízený – nadřízený, ztráta motivace, work-life balance a další). Při práci s klienty využívám svého vzdělání v Cílevědomém koučinku a vlastní čtrnáctileté pracovní praxe.

Lektor soft-skills

Klientům nabízím své služby lektora, který na přání klienta sestaví kurzy a školení v oblasti soft-skills, včetně adaptací a lokalizací kurzů ze zahraničí. Při své práci lektora využívám kromě vlastních zkušeností z pracovní praxe také zkušeností s vedením skupin a ve využívání skupinové dynamiky, které jsem získal během svého psychoterapeutického výcviku.

Facilitace a moderace

Klientům nabízím své služby jako prostředníka při jednání pracovních týmů a facilitátora při náročných jednáních.