Co nabízím

Ať již budete mít zájem o kteroukoliv z nabízených služeb, vždy začínám osobním setkáním, na kterém se společně dohodnu s klientem na tom, co bude předmětem naší společné práce. Jaká jsou očekávání mého klienta a jak by se měla výsledná změna v jeho životě projevit.

Psychoterapie hrazená pojišťovnami (VZP, OZP a Pojišťovna MVČR)

V rámci pracoviště Psychopoint s.r.o. nabízím klientům psychoterapii hrazenou pojišťovnami. Prosím, využijte kontaktní formulář na těchto stránkách, pokud byste se chtěli objednat.

Adresa:

Tererova 1355/4

149 00 Praha 4

 

 

 

Psychoterapie

Svým klientům nabízím pomoc v obtížných životních situacích. Využívám při práci s klienty svého vzdělání v oblasti psychologie a psychoterapeutického výcviku, který vychází z teorie Gestalt terapie. Mými klienty mohou být jednotlivci, páry, ale i celé skupiny.

Má role při společných setkáních spočívá v tom, že se společně s klientem zaměřujeme na témata, která přináší a která chce řešit. Forma našich setkání spočívá zejména v dialogu, ale využívám i různé techniky, které umožní klientovi užší kontakt s právě řešenou problematikou. Ve společném dialogu nabízím klientům porozumění, zpětnou vazbu, odlišné úhly pohledu, zaměření se na vlastní potřeby a prožívání.

Naše společná práce na prvním setkání začiná definicí toho, na co by klient chtěl zaměřit práci. Poté si dohodneme časový harmonogram setkání a společně se snažíme potíže vyřešit.

Při své práci se řídím etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

Jsem členem České asociace pro psychoterapii (ČAP), ve které jsem současně členem Výboru asociace.

Koučink

Svým klientům nabízím pomoc při potížích spojených s pracovním životem (konflikty na pracovišti, vztah podřízený – nadřízený, ztráta motivace, work-life balance a další). Při práci s klienty využívám svého vzdělání v Cílevědomém koučinku a vlastní čtrnáctileté pracovní praxe.

Lektor soft-skills

Klientům nabízím své služby lektora, který na přání klienta sestaví kurzy a školení v oblasti soft-skills, včetně adaptací a lokalizací kurzů ze zahraničí. Při své práci lektora využívám kromě vlastních zkušeností z pracovní praxe také zkušeností s vedením skupin a ve využívání skupinové dynamiky, které jsem získal během svého psychoterapeutického výcviku.

Facilitace a moderace

Klientům nabízím své služby jako prostředníka při jednání pracovních týmů a facilitátora při náročných jednáních.